O Konserwacji Zbiorów

        Wystawa “O konserwacji zbiorów w Książnicy Cieszyńskiej” obejmuje szeroko pojętą problematykę dotyczącą opieki nad zabytkowymi zbiorami bibliotecznymi. Powołana w tym celu jednostka organizacyjna, jaką jest Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów, zapewnia im właściwe warunki przechowywania oraz określa warunki bezpiecznego udostępniania.
Prezentację rozpoczyna przedstawienie różnych typów zniszczeń wraz ze wskazaniem przyczyn ich powstania. Ta część wystawy obrazuje w pewnym stopniu skalę problemów związanych ze specyfiką zbiorów zabytkowych. O losach księgozbiorów obecnie zgromadzonych w Książnicy Cieszyńskiej można przeczytać w licznych publikacjach.
Ocena stanu zachowania całych zespołów, a także poszczególnych obiektów jest podstawą kwalifikowania ich do odpowiedniego rodzaju napraw i zabezpieczeń. Naprawami, zabezpieczeniami i oprawami introligatorskimi zajmuje się pracownia introligatorska i jej działaniom poświęcona jest kolejna część wystawy.
W szczególnych przypadkach obiekty kierowane są do konserwacji. Podstawowe elementy procesu konserwacji oraz kilka przykładów przeprowadzonych w pracowni Książnicy renowacji, stanowi kolejną, najszerszą część wystawy. Wskazano w niej również niektóre problemy związane z konserwacją obiektów pod wieloma względmi nietypowych.
Na zakończenie zasygnalizowano najważniejsze aspekty ochrony zbiorów, odwołując się niekiedy do sytuacji, w jakiej zbiory znajdowały się przed przeniesieniem ich do nowej siedziby.