KONSERWACJA KOLEKCJI ARCHIWALIÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Jednym z długofalowych zadań realizowanych przez Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Książnicy Cieszyńskiej jest zabezpieczenie dużej kolekcji dokumentów archiwalnych PTL. Działania zakładają zastosowanie ograniczonych do niezbędnego minimum zabiegów konserwatorskich nazywanych konserwacją zachowawczą. Ograniczenia te wynikają z konieczności podjęcia szybkiej interwencji konserwatorskiej wobec ogromnej ilości dokumentów znajdujących się w krytycznym stanie zachowania, równocześnie mając na uwadze ich dużą wartość historyczną. W obrębie APTL znajdują się obiekty różnorodne pod względem materiałowym: od wykonanych na podłożu papierowym, pergaminowym, tekstylnym, po kalki techniczne, bibułki i fotografie. Występują w większości w postaci luźnych kart i tzw. poszytów, ale również jako woluminy oprawne, czy obiekty drobne, takie jak zaproszenia, karnety, aż do map, planów i plakatów o znacznych rozmiarach. Dużym utrudnieniem w prowadzonych pracach jest częste współwystępowanie na jednym obiekcie kilku materiałów i technik, a więc druku i rękopisu, pieczęci lakowych lub woskowych i anilinowych, rysunków barwnych, druków na tkaninie mocowanej do podłoża tekturowego, itp.