KONSERWACJE ZREALIZOWANE W PRACOWNI KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Realizując podstawowe cele konserwacji jakimi są przywrócenie konserwowanym obiektom ich walorów użytkowych i estetycznych, dla każdego obiektu opracowywany jest odpowiedni program prac konserwatorskich. Podstawą do jego opracowania jest stan zachowania obiektu, jego wartość historyczna i walory artystyczne. Ingerencja konserwatora w obiekt ograniczana jest do niezbędnego minimum, w maksymalnym stopniu wykorzystywane są elementy oryginalne, a zmiany konstrukcyjne wprowadzane są tylko w bezwzględnie uzasadnionych przypadkach. Zdecydowana większość przeprowadzonych zabiegów ma charakter odwracalny i wiąże się z użyciem substancji i materiałów z surowców naturalnych. Podejmując decyzje o poszczególnych rodzajach zabiegów konserwatorskich istotne jest również, w jaki sposób obiekt będzie wykorzystywany i przechowywany oraz związane z tym potencjalne dla niego zagrożenia.