ZNACZENIE WŁAŚCIWEJ PROFILAKTYKI

Podstawowe znaczenie dla trwałości zbiorów mają odpowiednie warunki ich przechowywania. Zapewnienie niezmiennych parametrów wilgotności i temperatury (50% wilgotności względnej i 18-20ºC), ograniczenie dostępu światła, konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad magazynowania i udostępniania, okresowe przeglądy stanu zachowania, dezynfekcje bieżące oraz dezynfekcje nowych nabytków, pozwalają utrzymać optymalny poziom dbałości o całość zgromadzonych u nas zbiorów. Wszystkie magazyny Książnicy Cieszyńskiej obsługiwane są przez klimatyzację centralną, a czytelnie i większość pracowni przez klimatyzatory indywidualne, osuszacze i nawilżacze. Wilgotność i temperatura kontrolowane są przez termohigrografy.