PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ W ZBIORACH BIBLIOTECZNYCH

Następstwem wielkich katastrof, takich jak powódź, pożar, huragan, czy konflikt zbrojny bywa masowe zniszczenie całych zespołów bibliotecznych w krótkim czasie. Niepotrzebne są jednak kataklizmy o tak dużej skali, aby doszło do zniszczenia całych kolekcji. Wystarczy niewłaściwe przechowywanie, zaniedbanie, a czasami tylko nieszczęśliwy przypadek, aby zapoczątkować łańcuch procesów zmierzających do całkowitej utraty zbiorów.