W PRACOWNI INTROLIGATORA

Pracownia introligatorska dokonuje potrzebnych napraw, stosując do zabiegów materiały spełniające normy konserwatorskie, m.in. papiery, kartony i tektury bezkwasowe. Jej wyspecjalizowane już w tym kierunku działania pozwalają na wykonywanie czasami wysoce zaawansowanych działań naprawczych w obrębie opraw, w pewnym zakresie napraw bloku oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń (obwolut czy pudełek). Na potrzeby własne wykonywane są również oprawy i naprawy książek nowych. Równolegle z zabezpieczaniem fizycznym księgozbioru prowadzony jest stały nadzór nad stabilnością warunków klimatycznych oraz dezynfekcja wyselekcjonowanych części zbiorów.
Wszystkie prace wykonał Eugeniusz Kozak.